Gif is een aangrijpend rouwportret van een man en een vrouw die eerst hun kind verliezen, daarna zichzelf en tot slot elkaar.

Leeuwarden
21 april 2018
Locatie
Tromp Theater
M.H. Trompstraat 4A
8921 GH Leeuwarden

Aanmelden via www.oudersoverledenkind.nl/agenda

Deze groep richt zich op mensen, welke een kind hebben verloren. Er is ook een speciale afdeling voor broers en zussen van het overleden kind.