Hallo Samelanders,

Graag nodigen we jullie uit voor een een mooie rondleiding bij NHL
Stenden op donderdag 17 oktober 2019 om 14:00 uur, inloop vanaf 13.30
uur.
Vorig jaar was het een geweldige middag.
Heb je interesse om daar eens te kijken, geef je dan op voor 11 oktober
2019.
Hiervoor vragen wij een kleine bijdrage van € 2.50.
Gaarne vragen we aan jullie dit over te maken op rekening
NL 60 INGB 0008 0429 56 t.n.v. Sameland.
Wij hopen een mooie middag te hebben.
Je kunt je aanmelden via onze mail Sameland2007@gmail.com.