Uitnodiging dagje Amsterdam op zaterdag 21 maart

Na onze eerste kennismaking met de mooie Groen Grijze bus naar Harlingen
hebben we nu weer een mooi uitstapje naar Amsterdam.

Er kunnen 47 personen mee met de bus. Er kunnen alleen vouw rolstoelen
en/of rollators mee, helaas geen scootmobielen.

Wil je mee, dat kun je je alleen aanmelden via mobiel 06- 21186440 of
mail sameland2007@gmail.com. Dit kan tot UITERLIJK 18 MAART.

De eigen bijdrage voor dit uitje bedraagt €12,50. We vragen jullie om
zoveel mogelijk deze bijdrage ook UITERLIJK 18 MAART 2020 via de bank
over te maken op rekeningnummer NL60INGB 0008 0429 56 t.n.v. Sameland.

HEB JE JE NIET AANGEMELD EN NIET OP TIJD BETAALD, DAN KUN JE NIET MEE!

Opstapplaats is bij de twee hoofden bij station Leeuwarden.

Tijdstip: 9:30 uur zodat we precies 10:00 uur kunnen vertrekken.

Iedereen is vrij om deze dag zelf in te vullen, voor de liefhebbers is
er ook een programma wat in de bus nader bekend gemaakt wordt. Houd je
s.v.p. aan de vertrektijd uit Amsterdam die in de bus bekend wordt
gemaakt, ook hier geldt: te laat bij de bus betekent op eigen kosten
terug naar huis!

Tijdstip terug in Leeuwarden 18:00 uur.

Wij hopen jullie te zien op 21 maart, kom op tijd.

Meld je snel aan want Vol is Vol!!

Vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van Sameland