Nieuwsbrief LFB Wolvega

December 2018

Dag lezers,

2018 is voorbij gevlogen.

Wat is er veel werk verzet en wat een hoogtepunten waren er. Deze kun je allemaal lezen in deze nieuwsbrief.

De projecten: Dromen durven doen, dialogen van Zorg Verandert, Samen Sterk dagen en de workshops van de kwaliteitsagenda zijn goed afgesloten. We hebben met veel plezier eraan meegewerkt.

In 2019 gaan we weer verder met nieuwe opdrachten en projecten. We zijn ook druk bezig om weer nieuwe STERKplaatsen in het noorden op te zetten.

We willen iedereen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt dat wij ons werk kunnen doen om mensen met een verstandelijke beperking te versterken en daardoor mee kunnen doen.

LFB Wolvega

De redactie:

Communicatiegroep

VN-verdrag bijeenkomst provinciehuis in Assen

We zijn 19 oktober uitgenodigd door de Oudervereniging Drenthe om met 4 personen vanuit de LFB naar het provinciehuis in Assen te gaan, om mee te praten. De Opening werd gedaan door gedeputeerde Henk Jumelet. Deze bijeenkomst ging over het WMO en WLZ dagbesteding.

Lees meer

Blinde vlek bijeenkomsten ROC Friese Poort

Wouter en Frank hebben vier keer de workshop ‘Hé dat is gek, een blinde vlek!’ gegeven aan derdejaarsstudenten van de opleiding Maatschappelijke Zorg van de Friese Poort. Deze zijn gegeven in Leeuwarden, Dokkum en Burgum.

Lees meer

Samen Sterkdagen
De LFB heeft meegewerkt aan vier Samen Sterk dagen in Rosmalen, Bilthoven, Losser en Rijswijk. Hier hebben ervaringsdeskundigen verschillende workshops gegeven voor mensen met een beperking, cliëntenraden, gemeente ambtenaren, medewerkers van het Ministerie van VWS en zorgprofessionals. De workshops die er werden gegeven waren ‘Oog voor de ander’, ‘VN-rechten’ en ‘De verandering’.

Lees meer

Jeanet & Henk achter de kraam in Vries

Einde stage Anne Tuinhof

Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier stage gelopen bij de LFB. Ik heb iedere maandag samengewerkt met Corrie. We konden het goed met elkaar vinden en daarom ging het samenwerken heel erg goed.

Lees meer

Werkveldenmarkt NHLStenden Leeuwarden
Appelboom(pje) namens Zorg Verandert
Knoopgala in Carré Amsterdam
11 december 2018
Prijsuitreiking Toezicht sociaal Domein
8 november 2018
Yta tussen de Zwarte Pieten bij de Kinderkei
Theo met zijn nieuwe schort: Iedereen gelijk? Da’s pas rijk!
Voorstellen stagiaires Alysha, Anneke, Kim & Renee

Afgelopen september zijn er 4 nieuwe stagiaires gekomen bij ons. Om ze beter te leren kennen stellen ze zich even voor:

Alsyha
Graag wil ik mijzelf voorstellen. Mijn naam is Alysha de Jong, ik ben 19 jaar en ik woon in Heerenveen. Ik zit in het 3e en ook laatste jaar van de opleiding Sociaal Werk op de Friese Poort in Leeuwarden.
Lees meer

Anneke
Ik ben Anneke en 23 jaar. Ik doe de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening (mwd) op de NHL/Stenden in Leeuwarden en ben nu derdejaars.
Lees meer

Kim
Ik ben Kim van der Goot, ik ben 18 jaar en ik woon in Wolvega. Ik volg de opleiding sociaal cultureel werk op het ROC Friese Poort in Leeuwarden. Deze opleiding heb ik gekozen omdat het een brede opleiding is en je dus veel mogelijkheden voor in de toekomst hebt.
Lees meer

Renee
Mijn naam is Renee Grevelink. Ik ben 19 jaar en woon in Wolvega. Ik voetbal bij FC Wolvega/VWC. In het weekend ga ik vaak gezellig wat drinken met vriendinnen. Ik werk als pizzabezorgster bij Bella Italia in Wolvega.
Lees meer

Dementietafel Friesland

Dinsdag 30 oktober was er een dementietafel in het Odensehuis in Leeuwarden.  Er waren vier groepen van 12 personen waaraan professionals en familieleden. Deze dialoog werd georganiseerd door Zorg Verandert, Kansplus en de LFB.

Dromen over wonen Assen

Op woensdag 19 september zijn we met 6 personen, Henk, Jeanet, Kleis, Anne en Volken, van de LFB uit Wolvega naar Assen gegaan. Het was een bijeenkomst over: Dromen over wonen – Wat kan het VN-verdrag betekenen?

Corrie Bentum 50 jaar

Ik ben zondag 14 oktober 50 jaar geworden. Dit heb ik gevierd met mijn broers Albert en Egbert die op dezelfde dag geboren zijn, we zijn een drieling.

Prijsuitreiking Handhaving en Toezicht 2018

Inspecties winnen innovatie prijs Handhaving en Toezicht 2018 wat ook in de gemeente
Weststellingwerf heeft plaats gevonden door ervaringsdeskundige van de LFB.

Dialoog Meedoen in Weststellingwerf

Op 21 november is er bij de LFB in Wolvega een dialoog gehouden. De dialogen die we hebben gegeven in 2018 organiseren we vanuit de LFB in samenwerking met ZorgVerandert

De burgemeester op bezoek, tijdens de dialoog van Zorg Verandert, bij LFB Wolvega
Wist je dat?
Sanne Kuipers ons team is komen versterken.
Wouter en Harro een cursus vlogen hebben gevolgd.
Marlo druk bezig is met het leren zelfstandig te reizen met de trein.
Theo grootgrondbezitter is geworden, hij heeft namelijk een huis gekocht.
Het project waar Yta, Henk en Theo samen met Inspectie hebben meegewerkt, 2 prijzen hebben gewonnen.
Maritza ons na 4 jaar gaat verlaten.

Interview met: Sanne Kuijpers

Sinds wanneer ben je bij LFB Wolvega?

Ik ben vanaf september 2017 al bij de LFB. Bij stage werd ik niet aangenomen, toen mocht ik van school, waar ik eerst op zat, thuis zitten. Dat heeft mijn moeder toen niet laten gebeuren, die heeft Frank gebeld. Die heeft gezegd ja hoor ze mag komen.

Hoe ben jij bij LFB Wolvega gekomen?

Via de openingsavond, die LFB Leeuwarden had georganiseerd. Daar heb ik gevraagd of ik een keer mocht langs komen. Ik zit er nog en ik hoop dat ik hier nog heel lang mag blijven.

Hoe vind je het bij LFB Wolvega?

Heel erg leuk. De collega’s zijn heel leuk om mee samen te werken en om mee te ouwehoeren.
Wat zijn jou taken bij LFB Wolvega?

De mail bekijken, als we de opdracht krijgen dan kan ik een presentatie geven, interviews afnemen voor de Zorgkaart Nederland en casus lessen.

Wat wil je nog graag bij LFB Wolvega leren?

Om nog zelfstandiger te worden en de presentaties niet op te lezen maar gewoon te presenteren.

Wat kunnen jij en de LFB Wolvega betekenen voor mensen met een beperking?

Dat zij er ook bij horen in de maatschappij, dat ze niet het buitenbeentje zijn en dat ze ook gewoon kunnen werken.

Dialogen Zorg Verandert gebiedsteams Weststellingwerf

Op 24 september, 1 en 8 oktober heeft LFB Wolvega samen met Zorg Verandert een dialoog georganiseerd voor de gebiedsteams van de gemeente Weststellingwerf en de zorgvragers uit deze gemeente.

Kerstafsluiting Zorg Verandert & LFB

Op dinsdag 11 december hebben LFB Wolvega en Leeuwarden een gezamenlijke afsluiting gehad van het project Zorg Verandert. Dit was ook gelijk een gezamenlijke kerstviering.

Contact gegevens
LFB Wolvega

Willem Lodewijkstraat 68

8471 BL Wolvega
Telefoon: (0561) 610010