Ik wil u graag op de hoogte brengen van wat er dit (school) jaar allemaal te doen is bij het Autisme Informatie Centrum in Harlingen. Alle informatie over de openingstijden en de data voor gespreksgroepen voor ouders/verzorgers van kinderen met autisme en voor partners van mensen met autisme, is te vinden in de bijgesloten documenten. Misschien wilt u de poster(s) printen en ophangen.

Tevens zijn er binnenkort twee informatiemiddagen over een gespreksgroep voor volwassenen met ASS die bij voldoende belangstelling, begin volgend jaar start.
Tot slot wil ik u laten weten dat Annelies Spek op 10 oktober 2019 in de Pleats in Burgum een lezing geeft over de positieve kanten van Autisme: ASS en Talenten. De lezing is na de algemene ledenvergadering, de ledenvergadering zal niet langer dan strikt noodzakelijk duren.

Wij vragen u zich van te voren aan te melden. Toegang voor NVA leden is gratis, niet leden betalen 10 Euro per persoon. Per lid/aanmelding zijn er 2 entreekaarten beschikbaar omdat het aantal plaatsen beperkt is.

Meer informatie vindt u in de bijgevoegde flyer.