Ixta Noa start een nieuwe zelfhulpgroep voor mensen met verslaving.
Deze groep komt elke dinsdagavond van 19:00-21:00 uur bij elkaar in het pand van Ixta Noa, Willemskade 23,Leeuwarden, tel.058-2133997