Afgelopen woensdag, 13 december 2017,  was de laatste van in totaal 3 inspiratiebijeenkomsten georganiseerd door het Steunpunt Zelfhulp. Ditmaal in het Adverium te Drachten. Mensen werkzaam in de Wijk- en gebiedsteams, Welzijnsorganisaties, mantelzorgers en mensen die op een andere manier vanuit hun werk te maken hebben met actuele vraagstukken rond psychische kwetsbaarheid konden deelnemen aan een aantal workshops. In één van de workshops werd een presentatie van het Steunpunt gepresenteerd die onder deze link is terug te zien ! Wederom was deze avond een succes en hebben we hele fijne feedback mogen ontvangen. Er is nog genoeg werk te doen en dus gaan we het in 2018 een vervolg geven.