Ouders Overleden Kinderen (OOK)

Deze groep richt zich op mensen, welke een kind hebben verloren. Er is ook een speciale afdeling voor broers en zussen van het overleden kind.

Binnen de vereniging Ouders Overleden Kinderen wordt er samengewerkt vanuit 'ervaringsdeskundigheid'. Er wordt geprobeerd om mogelijkheden te scheppen om lotgenoten met elkaar in contact te brengen en om elkaar tot steun te zijn. Een lotgenoot heeft vaak maar een half woord nodig om jouw gevoelens te herkennen en te begrijpen.
Rouw is het gevecht dat je levert om de dood van je kind te overleven. OOK wil proberen ruimte te scheppen om ervaringen en gevoelens te delen. Ondanks de gemeenschappelijke ervaring rouwt ieder op zijn eigen wijze. Ook partners rouwen vaak totaal verschillend om de dood van hun kind en dat geldt ook voor de andere kinderen in een gezin. Begrip voor die verschillen is van wezenlijk belang.
De ereniging Ouders Overleden Kinderen is een landelijke zelfhulporganisatie. Elk jaar is er een landelijke dag, er zijn regionale contactmiddagen, -avonden en inloopbijeenkomsten.
Verbonden Broers & Zussen is er voor iedereen die een broer of zus verloren heeft, of dat nu door een ziekte, een ongeval, zelfdoding of door een andere oorzaak is. Het doel is mensen die een broer of zus moeten missen met elkaar in contact brengen. Contact met mensen die jouw verhaal herkennen en begrijpen, is namelijk erg prettig. Ook al zijn jouw verlies en verdriet uniek, je bent niet alleen en je hoeft je niet alleen te voelen.

Meer informatie

Er zijn meerdere ontmoetingsmomenten per jaar.
Ga naar de website ook.nl van Vereniging Ouders van een Overleden Kind voor contactgegevens of neem contact op met het Steunpunt Zelfhulp via het contactformulier op deze website.

Werkgroep broers en zussen

Ouders die rouwen voelen zich vaak machteloos tegenover het verdriet van hun andere kind(eren). Daarom is er een Werkgroep Broers en Zussen, waarin zij praten over hun eigen verdriet.
Werkgroep Broers en Zussen heeft een eigen website