Stichting Mama Vita Drachten

Stichting Mama Vita is een actief platform/steungroep voor, door en met moeders van kinderen met een diagnose in het autismespectrum (of een vermoeden daarvan).

Mama Vita, netwerk voor moeders van een kind met autisme
In Drachten worden regelmatig regiobijeenkomsten georganiseerd van Mama Vita, een landelijk netwerk voor moeders van een kind met autisme. Mama Vita brengt moeders bij elkaar en biedt ondersteuning middels activiteiten, bijeenkomsten en kennisprogramma’s. Het ultieme doel van Mama Vita is verbinding en veerkracht creëren van en tussen moeders van kinderen met een vorm van autisme, zodat ze zichzelf en hun kinderen de beste kansen kunnen bieden. Eén keer in de maand wordt er op vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur een bijeenkomst gehouden, waar we meestal een thema aan verbinden. Dit is in het gebouw van Carins, Moleneind Zuidzijde 95in Drachten. Je bent van harte welkom om eens te komen kijken of het wat voor je is. Wel graag van tevoren opgeven via drachten@mamavita.nl
Meer informatie en opgave: drachten@mamavita.nl of www.mamavita.nl

Meer informatie

Wil je een keer meedoen in Drachten, dan kan je je aanmelden bij Lizette Rosenboom via lizette@samenwijzer.com. Voor meer informatie en lidmaatschap kan je terecht op www.stichtingmamavita.nl