Schildklier Organisatie Nederland (SON) werkgroep Friesland

Son Werkgroep Friesland is er voor alle schildklierpatiënten en hun naasten en betrokkenen.

De werkgroep organiseert activiteiten lotgenotencontact in Friesland en maakt deel uit van een landelijke organisatie. Schildklier Organisatie Nederland zet zich in voor de belangen van schildklierpatiënten in het algemeen en haar donateurs in het bijzonder. De activiteiten zijn gericht op verbetering van de zorg en welzijn van de patiënten. De werkgroep Friesland van Schildklier Organisatie Nederland (SON) organiseert een aantal keer per jaar informatie-/lotgenotenbijeenkomsten in de provincie Friesland. Deze bijeenkomsten, vaak op de avond, bestaan uit twee onderdelen: informatie over de werking van de schildklier en schildklierziekten en ervaringen uitwisselen in kleine groepen onder leiding van een ervaringsdeskundige.

Meer informatie

Ga naar de website www.schildklier.nl van SON voor contactgegevens of neem contact op met het Steunpunt Zelfhulp via het contactformulier op deze website. Aanmelden voor de bijeenkomsten in Friesland kan via de mail (friesland@schildklierorganisatie.nl) en via de website van SON.