Onderling sterk, voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB Wolvega)

De Landelijke Federatie Belangenbehartiging (LFB) in Wolvega heeft als één van haar kerntaken het faciliteren van lotgenotencontact voor mensen met een verstandelijke beperking.

Onderling Sterk is een onderdeel van LFB, de Landelijke Federatie Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij zet zich in voor versterking en vertegenwoordiging van haar achterban.

Meer informatie

Ga naar de website www.lfb.nu/wolvega van LFB Wolvega voor contactgegevens of neem contact op met het Steunpunt Zelfhulp. Het adres van LFB Wolvega is Willem Lodewijkstraat 68 8471 BL Wolvega. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0561 - 610 010 en per e-mail via wolvega@lfb.nu