Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH-vereniging)

NAH is een vereniging voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun naast betrokkenen.

Door middel van lotgenotencontact tracht de NAH vereniging mensen met en naasten van mensen met NAH te steunen en elkaar te stimuleren. Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is hersenletsel dat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld een ongeluk, een beroerte of een ziekte. Er worden diverse contacten en activiteiten georganiseerd:
- Lotgenotencontact, elke maand en via internet.
- Regionale NAH-cafés voor ontmoetingen.
- Ontspanningsactiviteiten, zoals zwemmen, boottochten, uitstapjes enz.
- Werk- en themabijeenkomsten om onze visie te ontwikkelen en te versterken.

Meer informatie

Ga naar de website http://www.nahzorg.nl van de NAH vereniging voor contactgegevens of neem contact op met het Steunpunt Zelfhulp via het contactformulier op deze website.