Nederlandse Vereniging Autisme (NVA) regio Fryslân

De NVA regio Fryslân behartigt de belangen van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis, hun ouders, (ex-)partners en overige familieleden.

De NVA regio Fryslân organiseert voor haar leden lotgenotencontact en geeft informatie aan direct en indirect betrokkenen van mensen met autisme met als doel hun een steuntje in de rug te bieden.

Meer informatie

Ga naar de website www.autisme.nl voor contactgegevens of neem contact op met het Steunpunt Zelfhulp via het contactformulier op deze website. Ook kun je een e-mail sturen naar nva.friesland@kpnmail.nl.