Nabestaan na zelfdoding Friesland (NNZF)

Het NNZF biedt lotgenotencontact aan mensen die door zelfdoding een naaste hebben verloren.

Het NNZF heeft als doel mensen in Friesland, die iemand hebben verloren na zelfdoding, te ondersteunen door middel van lotgenotencontact. Tijdens het lotgenotencontact staat niet de therapie centraal, maar het kunnen delen van ervaringen. Per bijeenkomst kiezen de deelnemers daarvoor een thema. Nabestaanden die naar dit soort gespreksgroepen komen, hebben verschillende soorten verlieservaringen, zij verloren een partner, ouder, een kind, een broer of een zus, een schoonzus/zwager. Maar ook mensen die een zeer intieme vriend of vriendin zijn kwijt geraakt door zelfdoding, zijn welkom. Het gaat er ook niet om hoe lang het geleden is.

Meer informatie

Ga naar de website www.nabestaandennazelfdodingfrl.nl van NNZF voor contactgegevens of neem contact op met het Steunpunt Zelfhulp via het contactformulier op deze website.