Nabestaan na zelfdoding Friesland (NNZF)

Het NNZF biedt lotgenotencontact aan mensen die door zelfdoding een naaste hebben verloren.

Stichting Nabestaan Na zelfdoding Friesland

Deze heeft zich tot doel gesteld:
Lotgenotencontacten
· Hulpverlening d.m.v. telefonisch contact, huisbezoeken, e-mail
· Het organiseren van gespreksgroepen voor lotgenoten, waarbij nabestaanden tijdens 10 bijeenkomsten van 2 uur met elkaar kunnen praten
· Het organiseren van ontmoetingsdagen
· Het organiseren van themabijeenkomsten
· Geven van informatie via de website
· Uitgeven van een nieuwsbrief

Voorlichting geven aan:
· Professionele begeleiders
· Scholen, o.a. politieschool
· Huisartsen, politie en kerkelijk werkers
· De media

Taboe doorbreken over zelfdoding:
· Suïcide aan de orde stellen in de samenleving
· Publiciteit in de media
· Naam zichtbaar maken
· Website
· Zelf het goede voorbeeld geven in woord en geschrift

Meer informatie

Ga naar de website www.nabestaandennazelfdodingfrl.nl van NNZF voor contactgegevens of neem contact op met het Steunpunt Zelfhulp via het contactformulier op deze website.