MS Vereniging

De MS vereniging biedt activiteiten en diensten aan mensen met MS en hun naasten.

De MS Vereniging wil voorkomen dat mensen met MS in een isolement terechtkomen. Het doel van lotgenotencontact is dan ook het inzicht, de kennis en het vertrouwen van mensen met MS te vergroten. Zo willen wij hen meer grip op hun eigen situatie geven. Dit leidt tot minder onzekerheid over symptomen van MS, beter inzicht in het verloop van de ziekte en meer kennis van behandelingsmogelijkheden.

De regionale werkgroep Friesland biedt vele mogelijkheden voor mensen met MS en hun naasten om elkaar te ontmoeten. Zo zijn er gespreksgroepen in Bolsward, Drachten, Franeker, Leeuwarden, Noordburgum en Wolvega die zowel een gezelligheids- als een informatief karakter dragen. Er is ook een gespreksgroep speciaal voor jongeren.Twee keer per jaar organiseert de werkgroep Friesland een provinciale contactdag. Tevens organiseert de werkgroep Friesland ieder voorjaar een aantal themabijeenkomsten voor mensen die recentelijk de diagnose MS hebben gekregen. Binnen de regio Friesland zijn een aantal getrainde vrijwilligers die bereid zijn, tijdens een huisbezoek, de vele vragen die rijzen bij de diagnose MS en soms later, zo goed mogelijk te beantwoorden. De regio Friesland geeft 4 keer per jaar een eigen nieuwsbrief uit, waarin allerlei interessante informatie op provinciaal niveau verstrekt wordt.

Meer informatie

Ga naar de website www.msvereniging.nl van de MS Vereniging voor contactgegevens of neem contact op met het Steunpunt Zelfhulp via het contactformulier op deze website. Je kunt ook direct contact opnemen via 058 2666309 (Margreet Snijder). Het e-mailadres is friesland@msvereniging.nl. Verder is er een Facebook pagina: Multiple Sclerose. Op Twitter kan je de MS vereniging vinden onder @FrieslandMS.