Zelfhulp Friesland - Brekende tak

Mantelzorg café's

In de mantelzorgcafé's ontmoet je andere mensen, welke ook mantelzorger zijn. Daarnaast zijn naasten en andere geïnteresseerden van harte welkom.

Mantelzorgers verlenen (veel) zorg aan hun naasten en in de meeste gevallen staan ze daar alleen voor. Voor hen kan het prettig zijn als ze ergens terecht kunnen waar ze hun zorgen en ervaringen kunnen delen. Dit kan in het mantelzorgcafé, welke je op verschillende locaties in Friesland vindt.

Meer informatie

Woon je in de omgeving van Dokkum/Rinsumageest, dan kun je contact opnemen met Hanny van der Meer, Steunpunt Dokkumer-Wâlden, tel: 06-33595396 of Reina Hes Steunpunt Dokkumer-Wâlden, tel: 06-49238814.
Woon je in De Friese Meren, dan is het Mantelzorgcafé van Punt Twa een plek voor ontmoeting, ontspanning en het uitwisselen van ervaringen. Er is ruimte voor het stellen van vragen, er is informatie over voor mantelzorgers belangrijke zaken. Neem contact op via 0513-414593 of joure@punttwa.nl voor meer informatie. Bezoek ook de website http://www.mantelzorgfryslan.nl/ voor meer informatie.

 

Er is ook een mantelzorgcafé in Stiens, deze zit in De Skalm, Piter Jurjensstrjitte 17. Volgende bijeenkomsten zijn op:

27 juni, 13.30 - 15.00 uur,

29 augustus 10.00 - 11.30 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Postma, tel. 058-3030100 of mailen naar mantelzorg@wellzo.frl

 

Het Mantelzorgcafé Plus is bedoeld voor mantelzorgers en naastbetrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Meer info via Sunenz Drachten.