Caleidoscoop

Landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis

Caleidoscoop :
Landelijke vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis

Caleidoscoop is een patiëntenvereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis en directbetrokkenen.

Dissociatie is een toestand waarin gedachten, emoties, waarnemingen en/ of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet oproepbaar zijn of minder samenhang vertonen. Het kan worden beschouwd als een overlevingsmechanisme wanneer de hersenen extreme stress signaleren. Wanneer dissociatie langdurig of permanent optreedt, is er meestal sprake van een dissociatieve stoornis.

Caleidoscoop informeert en faciliteert contact tussen lotgenoten. De vereniging is er niet alleen voor lotgenoten (mensen met een dissociatieve stoornis), maar ook voor hun omgeving, behandelaren en andere belangstellenden.

Het is noodzakelijk dat mensen met een dissociatieve stoornis toegang krijgen tot een goede behandeling. Caleidoscoop moedigt onderzoek naar dissociatieve stoornissen aan en zoekt samenwerking met specialistische behandelcentra en hulpverlenende instanties. Ook is de vereniging aangesloten bij Mind.

1 maal per maand draait er een lotgenoten/ zelfhulpgroep in Leeuwarden.

Voor meer info zie www.caleidoscoop.nl of stuur een mailtje naar regiogroep-leeuwarden@caleidoscoop.nl

 

Meer informatie

Caleidoscoop
Stationsstraat 79-G
3811 MH Amersfoort
caleidoscoop@caleidoscoop.nl

Informatie- en lotgenotentelefoon:
Caleidofoon (033) 820 02 08 keuze 1
(ma. tot za. tussen 11.00 en 21.00 uur).