Diavantis

Diavantis richt zich op het bijeenbrengen en coachen mensen met diabetes type 2 die elkaar helpen, motiveren, stimuleren en inspireren om tot resultaat te komen zoals zij het willen en kunnen.

Meer informatie

Ga naar de website www.diavantis.nl van Diavantis voor contactgegevens of neem contact op met het Steunpunt Zelfhulp via het contactformulier op deze website.