Diabetes vereniging Nederland

Ieder mens is uniek en heeft een andere zorgbehoefte. Hier maakt DVN zich sterk voor. Onder het motto ‘voluit leven met diabetes’ is DVN betrokken, strijdbaar en ondernemend.

Diabeteszorg

Diabetesvereniging Nederland (DVN) zet zich in voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor kinderen en (jong) volwassenen met diabetes. En dat is nodig, want de diabeteszorg is altijd in beweging. Lees onze dossiers:

Dossier Flash Glucose Monitoring
Dossier diabetes op school
Dossier beleid zorgverzekeraar Menzis
Dossier glucosemeters
Dossier diabeteszorg

Meldpunt: rijbewijskeuringen

Regelmatig stelt Diabetesvereniging Nederland haar Meldpunt open. Je kunt hier terecht met jouw ervaringen, zorgen of suggesties.
Verzekeringen

DVN zet zich in voor betaalbare zorg voor alle mensen met diabetes. Om dat te bereiken onderhandelt DVN met verzekeraars. En met succes. Leden kunnen via DVN een aantal verzekeringen voordelig afsluiten. Lees verder op de pagina Verzekeringen.
Werk en diabetes

Diabetesvereniging ondersteunt mensen met diabetes met een digitale helpdesk over werk in combinatie met diabetes. Lees verder op de pagina Werk en diabetes.
Kinderen met diabetes

DVN zet zich in voor kinderen met diabetes met de SugarKidsClub. Activiteiten voor jongeren organiseren we onder de naam JONG met diabetes. Ook is DVN actief op het vlak van diabetesonderzoek en de aansluiting van kinderen met school en studie. Lees verder op de pagina Mijn kind heeft diabetes.
Hoe doen we dit?

Op landelijk niveau werken we intensief samen met zorgverzekeraars, zorgverleners en overheid. Dit doen we om op alle terreinen de positie van en zorg voor mensen met diabetes te versterken. De vrijwilligers in de regio’s zetten zich volop in voor het verbeteren van de lokale/regionale diabeteszorg. Daarnaast werken er zo'n dertig medewerkers op het DVN bureau in Leusden. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen DVN. De ALV stelt het beleid vast en toetst de uitvoering. De ALV keurt ook de begroting goed en benoemt de leden van het bestuur.

Meer informatie

Contact

DVN regio Fryslân:

Hans de Rooij

06-30206578

h.derooij@dvn.nl

Postadres

Postbus 470

3830 AM Leusden

Bezoekadres

Fokkerstraat 17

3833 LD Leusden

Website: www.dvn.nl