Depressie Vereniging (in samenwerking met Ixta Noa)

De Depressie Vereniging is er voor mensen met een depressie en hun naasten.

De Depressie Vereniging heeft een groeiend ledenbestand, timmert hard aan de weg om kennis met belangstellenden te delen en de dienstverlening verder te verbeteren. Daarnaast werkt De Depressie Vereniging aan de verdere verbetering van het lotgenotencontact. Hoop, uitwisseling, herkenning, ervaringen, tips, steun, stimulans en herstel staan centraal in deze lotgenotengroepen voor mensen met depressieve klachten. De bijeenkomsten van De Depressie Vereniging in Friesland vinden twee keer per maand plaats in het praktijkhuis van Ixta Noa te Leeuwarden.

Meer informatie

Ga naar de website www.depressievereniging.nl van De Depressie Vereniging voor contactgegevens of neem contact op met het Steunpunt Zelfhulp via het contactformulier op deze website.