De ADF-Stichting is een landelijke patiëntenvereniging die zich inzet voor mensen met angst- of dwangklachten. Ook mensen met depressieve klachten zijn welkom. Ondersteuning bieden
aan mensen die hinder ondervinden van angsten of een dwangstoornis is één van de kerndoelen van de ADF. De ADF- Stichting geeft zoveel mogelijk bekendheid over deze ziektebeelden, zodat steeds meer mensen hun klachten herkennen en passende hulp hiervoor kunnen zoeken. Eén van de dingen die de ADF-Stichting doet is het organiseren van lotgenotengroepen.

Een aantal jaren geleden ben ik zelf begonnen als deelnemer van de lotgenotengroep in Leeuwarden, omdat ik zelf een dwangstoornis heb. Ik had al de nodige therapie achter de rug, maar toch leek het me zeer nuttig en fijn om deel te nemen aan zo’n groep. Al snel ervoer ik dat het heel fijn is om met lotgenoten te praten over mijn klachten. Ik kwam als het ware in een warm bad. Erkenning en herkenning, dat zijn twee hele belangrijke sleutelwoorden.

Na een tijdje kreeg ik de behoefte om door te stromen als lotgenotenbegeleider. Ik heb de training van de ADF gevolgd en nu ben ik al een aantal jaren lotgenotenbegeleider van de groep in Leeuwarden. We komen ongeveer 1 x in de maand bij elkaar in het gebouw van AanZet. We bespreken dan o.a. hoe het gaat met de deelnemers en we behandelen ook regelmatig een thema zoals bijvoorbeeld: hoe ga ik om met reacties vanuit de omgeving of het accepteren van je klachten. Naast het bespreken van deze dingen, lachen we ook veel met elkaar en hebben we dus ook een hele leuk avond.

Ik vind het bestaan van lotgenotengroepen heel belangrijk, omdat men elkaar in zo’n groep begrijpt en er veel respect en begrip is naar elkaar toe. Ook voor mezelf vind ik het belangrijk om dit vrijwilligerswerk te doen, omdat ik andere mensen met vergelijkbare klachten een steuntje in de rug kan bieden en mezelf ook kan ontwikkelen als ervaringsdeskundige. Doordat de lotgenotengroep van Leeuwarden in het gebouw van AanZet bij elkaar komt, kwam ik ook in aanraking met AanZet. En inmiddels ben ik ook al anderhalf jaar vrijwilliger op kantoor bij AanZet. Een veilige plek waar ik mezelf kan ontwikkelen op verschillende gebieden en waar ik word geaccepteerd en gerespecteerd om wie ik ben, inclusief mijn rugzakje.