11 nov 2019

Uitnodiging bowlen 15 november

Beste deelnemers van Hangaut,

We rollen zo zoetjes aan door het jaar heen. Tien van de twaalf maanden zijn al omgekegeld en voor meer kegelplezier nodigen we jullie van harte uit op de bowlingavond deze 15 november!

Wel willen we noemen dat meedoen aan het bowlen echt alleen kan als je je hebt opgegeven, want we hebben drie bowlingbanen gereserveerd voor maximaal 15 deelnemers.

Wat ook goed is om te weten is dat de uiterste aanmelddatum voor het bowlen woensdag 13 november is. Dat is wat vroeger dan normaal. Dit doen we omdat we zo de derde gereserveerde bowlingbaan kunnen afzeggen wanneer er een stuk minder aanmeldingen zijn dan bij de vorige keer bowlen.

Dus lijkt het je leuk om hier bij te zijn, dan kun je je opgeven tot en met woensdag 13 november door een mailtje te sturen naar hangaut.leeuwarden@humanitas.nl of via onze website hangaut-leeuwarden.nl

Groetjes en hopelijk tot dan!
Het soosteam

04 nov 2019

Uitnodiging Mama Vita 8 november

Lieve moeders,

Vrijdag 8 november aanstaande hebben we een interessante workshop Brain Stimulating Method (BSM). Greta Stienstra-bij de Leij uit Harlingen werkt al jaren met deze methode. Greta is vorig jaar ook bij ons geweest en heeft ons toen al heel veel verteld. Een aantal moeders hebben toen aangegeven nog veel meer te willen weten. Greta heeft toen aangegeven graag nog een keer te willen komen om ons nog veel meer over de BSM te kunnen vertellen.

In de bijlage vind je alle informatie.

Ik hoop van harte dat je erbij kan zijn! Laat je me via de mail even weten als je komt/?

Fijne dag!

Lieve groet,
Mama Vita Drachten

03 okt 2019

Nieuws van AIC

Ik wil u graag op de hoogte brengen van wat er dit (school) jaar allemaal te doen is bij het Autisme Informatie Centrum in Harlingen. Alle informatie over de openingstijden en de data voor gespreksgroepen voor ouders/verzorgers van kinderen met autisme en voor partners van mensen met autisme, is te vinden in de bijgesloten documenten. Misschien wilt u de poster(s) printen en ophangen.

LEES MEER

30 sep 2019

Nieuwe zelfhulpgroep voor mensen met suïcidale gedachten

Goedemiddag,

Op donderdag 17 oktober starten we met een nieuwe zelfhulpgroep voor mensen met suïcidale gedachten.

Het open kunnen praten over het hebben van suïcidale gedachten kan zorgen voor veel opluchting bij de mensen die daar mee rond lopen. De schaamte (zelf stigma) is vaak te groot om er met iemand uit de omgeving over te praten. Het praten met mensen die met dezelfde gedachten rondlopen geeft herkenning en begrip, wat voor veel mensen de druk verminderd. Het er samen over hebben kan ook handvaten leveren waardoor het omgaan met die gedachten makkelijker wordt.

De groep wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen die het zelf ook hebben meegemaakt, die weten hoe fijn het is als je er een keertje gewoon over kunt praten.

Aanmelden, of informatie inwinnen, kan via de website www.suicidepreventie.nl of het mailadres info@suicidepreventiecentrum.nl.

Als bijlage vindt u twee flyers die u eventueel aan belangstellenden mee kunt geven of op kunt hangen in ruimtes waar bezoekers van uw organisatie komen (wachtkamer etc).

30 jul 2019

Inspiratiesessie was een succes

Op woensdag 26 juni was er weer een inspiratiesessie, deze keer bij Van der Valk in Hurdegaryp, deze was georganiseerd voor mensen  uit de zorg en het sociaal domein in de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Noardeast Fryslân.  

De mensen konden kiezen uit 3 workshops:  

Diavantis (gezonde leefstijl voor mensen met Diabetes type 2 met als doel van hun diabetes af te komen). Deze workshop was interactief doordat aan de deelnemers werd gevraagd om vragen te beantwoorden.   

FitConnect (Connect your food, wat gezonde voeding met je lijf kan doen), in deze workshop werd een smoothie bereid die alle deelnemers konden proeven. 

LifeGoals (Move to inspire, inspire to move, over gezonde leefstijl in combinatie met bewegen). In deze workshop werd een ervaringsverhaal verteld van iemand die van een leven op straat doorgroeide naar medewerker van LifeGoals 

Er was veel belangstelling voor de workshops en die zijn ook heel enthousiast ontvangen. 

15 jul 2019

Nieuwe gespreksgroep in Leeuwarden

Regio Noord start in september 2019 weer een gespreksgroep voor ouders van een overleden kind. De bijeenkomsten zullen eens in de drie weken in Leeuwarden plaatsvinden op dinsdag. De data zijn als volgt: dinsdag 24 september, 15 oktober, 5 november, 26 november en 17 december, steeds om 14.00 uur aan de Tesselschadestraat 8a bij AanZet. De gespreksgroep zal worden geleid door Claasje Nicolai en Hieke de Vries.

Per middag gaan we een thema aansnijden, bijvoorbeeld de crematie/begrafenis, of rouw en werk, of hoe gaat het in je eigen familie. Er zijn al enkele deelnemers, maar er kunnen nog mensen bij.

Heb je belangstelling, geef je dan op voor 24 september 2019 via noord@oudersoverledenkind.nl